Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanları

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

– Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

– İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli bilgi, belge ve sonuçlara üniversitemiz internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

– Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. İnternetten yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Başlama Tarihi : 22.11.2021

Son Başvuru Tarihi : 06.12.2021

Ön Değerlendirme Sonuçları ilan Tarihi : 08.12.2021

Giriş Sınavı Tarihi : 10.12.2021

Sonuç Açıklama Tarihi : 14.12.2021

Başvuru Adresi:

İlgili Fakülte Dekanlıkları/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu/Merkez Müdürlüklerine

Merkez Kampüs başvuruları için

T.C. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü, Kayseri Caddesi, Yenişehir Mahallesi, 58140, Merkez Kampüs/SiVAS

Kariyer Planlama için REKTÖRLÜK’e

Diğerleri İlgili Fakültelere gönderilecektir.

Divriği Nuri Demirağ MYO için Divriği Nuri Demirağ MYO Müdürlüğüne (Öğretim Görevlisi Alım İlanı Başvurusu) Divriği / SİVAS

Hafik Kamer Önrek MYO için Hafik Kamer Örnek MYO Müdürlüğüne (Öğretim Görevlisi Alım İlanı Başvurusu) Hafik / SİVAS

Suşehri Sağlık YO için Suşehri Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğüne (Öğretim Görevlisi Alım İlanı Başvurusu) Suşehri/SİVAS

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: www.cumhuriyet.edu.tr

Genel Şartlar

– 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

– ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

– Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

Özel Şartlar

– Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.

– Araştırma Görevlisi kadrosuna yapılacak atamalar 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre yapılacaktır.

– Lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili Yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.

– Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

– Öncelikli alanlarda ilan edilen araştırma görevlisi kadroları için Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için, giriş sınavı sözlü olarak yapılır.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1- Başvuru Formu

2- Özgeçmiş,

3- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

4- Lisans / Lisansüstü mezuniyet belgelerinin onaylı fotokopisi veya e-Devlet çıktısı (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

5- Transkript fotokopisi (ilgili kurumdan onaylı ) veya e-Devlet çıktısı (Lisans eğitimi ile ilgili),

6- Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair onaylı belge veya e-Devlet çıktısı (Araştırma Görevlileri için)

7- ALES Sonuç Belgesi,

8- Yabancı Dil Belgesi, (Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuran adaylar hariç),

9- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

10- Fotoğraf (2 adet resim, 1 tanesi Başvuru formuna Yapıştırılacaktır.)

11- Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.) Önemli Notlar:

1- Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.

2- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.

3- Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi ve onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir.

4- Lisansüstü Eğitim yapıyor olmak şartı yer alan ilanlarda, öğrenci belgesi eklenerek gönderilmesi zorunludur.

5- İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında eklenerek gönderilmesi gerekmektedir.

6- Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

7- Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

8- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve İlanın her aşamasını iptal etme hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

9- Lisansüstü Eğitim aşamasında kayıt dondurma işlemi yapıp pasif öğrenci görünenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

11357/1-1

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu