Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanlarıÖğretim Üyesi İlanları

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı- Güncellendi

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı iş Kanunu hükümlerine tabi sözleşmeli statüde tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır. ilan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete ‘de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1- Başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçe

2- YÖK Formatında Özgeçmiş. Ekinde yayın listesi. (Profesör kadrosuna başvuran adaylar yayın listesinde başlıca araştırma eserini belirtmelidirler)

3- Lisans, yüksek lisans, uzmanlık/doktora mezuniyet belgesi, doçentlik belgesi aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti veya e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu mezuniyet belgesi

4- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti

5- Profesör kadrosuna başvuracak adaylardan bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet basılı dosya ve beraberinde PDF formatında 6 (altı) adet USB flash bellek

6- Doçent kadrosuna başvuracak adaylardan bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet basılı dosya ve beraberinde 4 (dört) adet USB flash bellek

7- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

8- Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylardan bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet basılı dosya ve beraberinde 4 (dört) adet USB flash bellek

9- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

10- Son altı ay içinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf

11- Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (Kare kodlu e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.)

12- Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı “Resmi Kuruma” hitaben alınmalıdır.)

13- Herhangi bir kamu kurumu ya da kamu hizmeti sunan bir kurumda çalışanlardan (daha önce çalışıp ayrılanlar da dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi

14- (*) İngilizce Bölümü Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracak adayların Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı,

İLANIN YAYIM TARİHİ : 23.09.2021

SON BAŞVURU TARİHİ : 08.10.2021

BAŞVURU ADRESİ : Yeniköy Merkez, Ilıca Cadde Bizim Sokak NO: 29 Başiskele/KOCAELİ

İLANIN YAYINLANACAĞI WEB ADRESİ : www.kocaelisaglik.edu.tr

8814/1/1-1

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği” ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi sözleşmeli statüde tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır. İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete ‘de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

İSTENİLEN BELGELER

1- Başvurdukları bölüm/programı belirten dilekçe

2- YÖK Formatında Özgeçmiş, ekinde yayın listesi

3- Lisans, yüksek lisans, uzmanlık/doktora mezuniyet belgesi veya ıslak imzalı mühürlü sureti veya e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu mezuniyet belgesi

4- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti

5- Lisans ve yüksek lisans not döküm belgesi (Transkript) veya ıslak imzalı mühürlü sureti

6- ALES Belgesi, (Kare kodlu e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.)

7- Yabancı Dil Belgesi (Araştırma Görevlisine başvuracaklar için)

8- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

9- Son altı ay içinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf

10- Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (Kare kodlu e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.)

11- Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı “Resmi Kuruma” hitaben alınmalıdır.)

12- Herhangi bir kamu kurumu ya da kamu hizmeti sunan bir kurumda çalışanlardan (daha önce çalışıp ayrılanlar da dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu