Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanları

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alım İlanı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesi uyarınca personel alınacaktır.
Adaylar, Üniversitemizin http://servis.kmu.edu.tr/basvuru/ adresinden elektronik ortamda başvurularını yaptıktan sonra alacakları “Öğretim Elemanı Başvuru Formu” ve beyan ettikleri bilgilere ilişkin aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurabilecekleri gibi elektronik ortamda istenilen belgeler okunacak şekilde online başvuru sistemindeki açıklamalara göre taranarak sisteme eklenmek suretiyle de yapabilirler.
İstenilen belgeleri online olarak ekleyen adaylar şahsen veya posta yoluyla belge göndermeleri gerekmemekte olup giriş sınavına katılmaya hak kazanmaları halinde belgelerin asıl veya onaylı örneklerini jüriye ibraz edeceklerdir.
Başvuru Başlama Tarihi : 28/07/2021
Son Başvuru Tarihi : 11/08/2021
Ön Değerlendirme Tarihi : 13/08/2021
Giriş Sınavı : 18/08/2021
Nihai Değerlendirme Tarihi : 23/08/2021
Sonuçlar www.kmu.edu.tr adresli Üniversitemiz web sitesinde açıklanacaktır.

 

S.N.BirimiBölümüAnabilim
Dalı/Program
Kadro UnvanAdediDereceAçıklamaALES PUAN
TÜRÜ
1Kazım Karabekir
Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler BölümüÇevre Sağlığı ProgramıÖğretim Görevlisi
(Ders Verecek)
26Çevre Mühendisliği, Biyomühendislik veya Biyoloji
bölümü lisans mezunu olup bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.
SAYISAL
2Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluMülkiyet Koruma ve Güvenlik BölümüSosyal Güvenlik ProgramıÖğretim Görevlisi
(Ders Verecek)
16Kamu Yönetimi bölümü lisans mezunu olup Kamu Yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla yükseköğretim kurumlarında ders deneyimine ve alanında lisans mezuniyeti sonrası en az 3 yıllık deneyim sahibi
olmak.
SÖZEL/EA
3Ermenek Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluFizyoterapi ve Rehabilitasyon BölümüFizyoterapi ProgramıÖğretim Görevlisi
(Ders Verecek)
15Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans bölümü mezunu olup Fizyoterapi veya Anatomi alanlarından birinde yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyetinden sonra alanında en az
3 yıllık deneyim sahibi olmak.
SAYISAL
4Kazım Karabekir Meslek YüksekokuluTıbbi Hizmetler ve Teknikler BölümüÇevre Sağlığı ProgramıÖğretim Görevlisi
(Ders Verecek)
16Çevre Mühendisliği veya Maden Mühendisliği lisans mezunu olup bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyetinden sonra alanında en az 2 yıllık deneyime sahip olmak.SAYISAL
5Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluMülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümüİş Sağlığı ve Güvenliği ProgramıÖğretim Görevlisi
(Ders Verecek)
15Kamu Yönetimi bölümü lisans mezunu olup Güvenlik Yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyetinden sonra alanında en az 10 yıllık deneyim sahibi olmak.SÖZEL/EA
6Uygulamalı Bilimler YüksekokuluRekreasyon Yönetimi BölümüRekreasyon Yönetimi Anabilim DalıAraştırma Görevlisi15Rekreasyon, Rekreasyon Yönetimi, Antrenörlük Eğitimi veya Spor Yöneticiliği bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde doktora yapıyor olmak.EA/SÖZEL
7Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluKimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri BölümüKimya Teknolojisi ProgramıÖğretim Görevlisi
(Ders Verecek)
16Kimya bölümü lisans mezunu olup Kimya alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. NMR ve Floresansspektrofotometre cihazlarının kullanabilirlik sertifikalarına sahip olmak.SAYISAL
8Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluMülkiyet Koruma ve Güvenlik BölümüÖzel Güvenlik ve Koruma ProgramıÖğretim Görevlisi
(Ders Verecek)
16Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler veya Uluslararası İlişkiler bölümü lisans mezunu olmak, belgelendirmek kaydıyla alanında en az 10 yıllık deneyime sahip olmak.MUAF
9Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluKimya ve Kimyasal İşletme Teknolojileri BölümüKimya Teknolojisi ProgramıÖğretim Görevlisi
(Ders Verecek)
16Kimya bölümü lisans mezunu olup Kimya alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla, SDS-PAGE ve Real-time PCR cihazlarının kullanabilirlik sertifikalarına sahip olmak.SAYISAL
10Uygulamalı Bilimler YüksekokuluGastronomi ve Mutfak Sanatları BölümüGastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim DalıAraştırma Görevlisi15Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olup Biyokimya, Tıbbi Biyokimya veya Beslenme ve Diyetetik alanlarından birinde lisansüstü eğitim yapıyor olmak.SAYISAL/SÖZEL
Genel Şartlar
1- 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70 puan almış olmak, lisans düzeyinde eğitim veren birimlerdeki kadrolara yapılan başvurularda Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.
3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
4- Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana sahip olma şartı aranır.
Özel Şartlar (Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 7’nci maddesi)
1. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
2. Yükseköğretim kurumlarında tıpta uzmanlık ve tıpta yan dal uzmanlık eğitimi yapmakta olan tabip veya uzman tabip araştırma görevlileri, uzmanlık eğitimlerini tamamladıklarında uzman olduklarının Sağlık Bakanlığına bildirildiği tarihten sonraki ilk Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası sonuçlarının kurumlarına tebliğ edildiği tarihe kadar kurumları ile ilişikleri kesilmeksizin araştırma görevlisi olarak görev yapmaya devam ederler.
3. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
4. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
* Araştırma görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

İSTENİLEN BELGELER
Elektronik ortamda başvuru yapmayan veya başvurusunu onaylamayan adayların müracaatları ile istenilen belgeleri eksik olanlar ve süresi içerisinde ulaşmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir;

Araştırma Görevlisi kadroları için
1. Lisans/lisansüstü mezuniyet belgesi
2. Lisans transkript belgesi
3. ALES Belgesi
4. Yabancı Dil Belgesi
5. Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)
6. Öğrenci Belgesi
7. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (Şahsen veya posta yoluyla başvuracaklar için Üniversitemiz web sitesinden elektronik ortamda başvuruyu tamamladıktan sonra sistemden alınacaktır)
8. Özgeçmiş

Öğretim Görevlisi Kadroları İçin
1. Lisans mezuniyet belgesi
2. Lisans transkript belgesi
3. Yüksek lisans Belgesi (Özel şartlarda belirtilmişse)
4. Doktora Belgesi (Özel şartlarda belirtilmişse)
5. ALES belgesi
6. Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)
7. Özel Şartlarda Belirtilmişse Tecrübe Belgesi (Tecrübenin lisans eğitiminden sonra olması, tecrübenin tespiti için çalışılan kurumdan alınacak tecrübe belgesinde gösterilen sürelerin SGK’ya ödenecek primler ile uyumlu olması gerekmektedir.)
8. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (Şahsen veya posta yoluyla başvuracaklar için Üniversitemiz web sitesinden elektronik ortamda başvuruyu tamamladıktan sonra sistemden alınacaktır)
9. Özgeçmiş

MUAFİYET
1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2. Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin 4’üncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
İlan olunur.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu