Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanları

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı- Güncellendi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Aşağıda anabilim dalı/bölüm itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun, 12/06/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitümüz Senatosu’nun 27.08.2021 tarih ve 26/1 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

1- İstenen Belgeler:

a) Doçent kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların 2 adet fotoğraf, 1 adet öğretim üyesi başvuru dilekçesi, 1 adet öğretim üyesi başvuru formu ile birlikte öğretim üyesi başvuru formunda belirtilen belgeleri kapsayan 1 (bir) nüsha fiziksel dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 (dört) adet flash bellek ekleyerek,

b) Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların 2 adet fotoğraf, 1 adet öğretim üyesi başvuru dilekçesi, 1 adet öğretim üyesi başvuru formu ile birlikte öğretim üyesi başvuru formunda belirtilen belgeleri kapsayan 1 (bir) nüsha fiziksel dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 (dört) adet flash bellek ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla-İZMİR) müracaat etmeleri gerekmektedir.

2- Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartlar ile kadronun derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımaları gerekmektedir.

3- Başvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12/06/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve Enstitümüz Senatosunun 27.08.2021 tarih ve 26/1 sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. (Kanun ve Yönetmelikler ve belgeler https://personel.iyte.edu.tr/duyuru/ogretim-elemani-alimi-ilani/ adresinden temin edilebilir.)

4- Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5- Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Araştırma Görevlisi – Öğretim Görevlisi Genel ve Özel Şartlar

-Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları şarttır.

-Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması, giriş sınavının yapılacağı 2021 yılı ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış (02/01/1986 tarihi ve sonrasında doğanlar) olması gerekir.

-Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

-Atama yapılacak programın Lisans Eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

-06.02.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim sürelerini dolduran ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami öğrenim süreleri yeniden başlayan öğrencilerin araştırma görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınmamaktadır.

-Yabancı Dil Sınav Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları (YDS veya YÖKDİL) veya eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) kabul edilen sınavlardan en az 70 puan almış olmak. (Enstitü Senatomuzun 27/08/2021 tarih ve 26/1 sayılı Kararı uyarınca)

-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemi eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

-Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen şartlara uymayan başvurular, süresi içerisinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular, onaylı istenmesine rağmen onaysız belgelerin olduğu başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecektir. Gönderilen evraklar iade edilmeyecektir.

-Onaylı istenen evrakların; noter tarafından, mezun olduğu Üniversite tarafından onaylı suretleri veya başvuru evraklarının elden teslim edilmesi halinde aslını ibraz etmek şartıyla (ASLI GİBİDİR yapılarak) fotokopileri de kabul edilir. e-Devletten alınan karekodlu mezuniyet belgeleri başvurularda kullanılabilir ancak atanmaya hak kazanan adaylardan bu belgelerin aslını ibraz etmeleri istenecektir.

-Enstitümüzdeki ilanlarda adaylar tek ilana başvuru yapabilirler. Aynı anda birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

-Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. İlanımıza http://www.iyte.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir. Enstitümüz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve ilanı iptal etme hakkını saklı tutar. Enstitümüz web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: http://www.iyte.edu.tr/ dir.

MUAFİYET: Doktora ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

Başvuruda İstenilen Belgeler

1- Dilekçe ve Fotoğraflı Başvuru Formu (https://personel.iyte.edu.tr/duyuru/ogretim-elemani-alimi-ilani/) adresinde yer alan araştırma görevlisi/öğretim görevlisi dilekçe ve başvuru formunu kullanınız)

2- Özgeçmiş,

3- ALES Belgesi (Sonuç açıklama tarihi itibari ile 5 yıldan eski olmayan sınav belgesi)

4- Yabancı Dil Belgesi

5- Lisans/Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (e-Devlet Kapısından alınacak karekodlu belgeler geçerlidir.)

6- Lisans Eğitimi ile ilgili onaylı Resmi Transkript (e-Devlet Kapısından alınacak karekodlu belgeler geçerlidir.)

7- Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının diploma denklik belgesi.

8- Araştırma Görevlisi kadrosu başvuruları için Öğrenci Belgesi (2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı içerisinde alınmış olmalı ve öğrenim gördüğü Anabilim Dalı adı kesinlikle belirtilmelidir. Öğrencinin öğrenim gördüğü anabilim dalı ile ilan özel şartında belirtilen anabilim dalı aynı olmalıdır.)

9- Araştırma Görevlisi kadrosu başvuruları için kayıtlı olunan lisansüstü programa ait onaylı transkript (Transkript, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı içerisinde alınmış olmalıdır. Birinci yarıyıl dahil eğitime devam edilen tüm programlar için mutlaka istenmektedir. İçinde bulunulan yarıyılın transkriptte görünmemesi durumunda programa ilk kayıtlandığı yarıyıl dikkate alınarak kaçıncı yarıyıl öğrencisi olduğuna dair bir belgenin öğrenim görülen yerden istenerek tarafımıza ibrazı gerekmektedir. (Devam ettikleri programa kayıtlandıkları tarihten itibaren azami öğrenim süresini dolduran adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.))

10- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

11- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgesini ibraz edeceklerdir.

12- Varsa bilimsel çalışma ve yayınları

13- Öğretim görevlisi kadroları için ilan özel şartında belirtilen belgeler.

14- Öğretim görevlisi kadroları için çalışma belgesi (Çalışılan yerlerden alınan ıslak imzalı iş deneyim belgesi ve SGK hizmet dökümü, kamu personeli için onaylı hizmet belgesi)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu