Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanları

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı – Güncellendi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ/ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un Ek Madde 38 uyarınca 50/d maddesi ile 31. maddesi kapsamında “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacaktır.

Genel ve Özel Şartlar

Adayların;

– 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

– Giriş sınavının yapılacağı 2021 yılı Kasım ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olması, (16/11/1986 tarihi ve sonrasında doğanlar)

– ilanda belirtilen ALES (ilanda belirtilen puan alanında son beş yıl içinde alınan/ALES muafiyetinden yararlanacakların durumlarını ibraz etmeleri durumunda değerlendirme puanı 70 olarak dikkate alınır.) puan ve puan türü ile yabancı dil puanına sahip olmaları, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde en az 85 puana sahip olmak şarttır.

– Adayların transkriptleri, öndeğerlendirme ve nihai değerlendirilme aşamalarında 100’lük not sistemine göre değerlendirilecek olup, diğer not sistemleri ve diğer not sistemleri ile aynı anda 100’lük not da bildiren transkriptlerin değerlendirilmesinde Yükseköğretim Kurulu Eşdeğerlik Tablosu kullanılacaktır.

– Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde şartlarını taşıdığı tek ilana başvurabilirler.

– Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar 2547 sayılı Kanun’un Ek Madde 38 uyarınca 50/d maddesi kapsamında yapılacaktır.

– 06/02/2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen azami süreleri dolduran ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılı itibari ile azami süreleri yeniden başlatılan lisansüstü öğrencilerinin araştırma görevlisi kadrolarına başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

– Araştırma görevlisi kadrosuna müracaat ederek atanmaya hak kazanan adayların, atama esnasında ilanda belirtilenlerden farklı alan ve aşamada öğrenciliğe devam ettiği tespit edilenlerin atamaları yapılmaz.

– ilan niteliklerinde belirtilen yüksek lisans ve doktora alanları ile ilgili Enstitü Müdürlüklerinden belge alınması zorunludur.

-Başvuru sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi Başvuru Kılavuzu’nda belirtilmiş olup Başvuru Kılavuzu’na ve detaylı bilgiye Üniversitemiz internet sayfasında yer alan “Duyurular” kısmından ulaşılabilir. Üniversitemiz, kılavuzda yazan hususlara, başvuranın riayet etmemesi halinde başvuruyu kabul etmeme hakkını saklı tutar.

– Üniversite zorunlu hallerde sınav takviminde değişiklik yapma ve her aşamasında ilanı iptal etme hakkını saklı tutar, değişikliğe ilişkin duyurular kişisel başvuru ekranından ve kadronun ilan edildiği birim internet sayfasından ilan edilir, ayrıca tebligat yapılmaz.

10403/1-1

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu