Akademik İlanlarÖğretim Üyesi İlanları

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adayların;

a) Aşağıda belirtilen Başvuru Evrakı ile birlikte tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri içeren PDF formatında hazırlanmış, Profesör (*) kadrosu için 7 (yedi); Doçent (**) kadrosu için 5 (beş); Dr. Öğr. Üyesi kadrosu için 4 (dört) adet taşınabilir bellek ve,

b) Başvuru Evrakından oluşan 1 (bir) takım çıktı alınarak hazırlanacak dosya,

ile birlikte şahsen başvuruda bulunması gerekir. Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular, Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular ise ilgili birim Dekanlık/Müdürlüklerine ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılacaktır.

(*) Profesör kadrosuna müracaat edecek adayların Başlıca Araştırma Eserini, Kadroya Başvuru Dilekçesinde, Yayın Listesinde ve Özgeçmişinde özellikle belirtmesi gerekir.

(**) Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanların, “Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi” ni doldurarak başvuru işlemleri sırasında ayrıca teslim etmesi gerekir.

BAŞVURU EVRAKI:

1. Kadroya Başvuru Dilekçesi

2. Profesör ve Doçent Kadrolarına Başvuru Formu

3. T.C. Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı fotokopisi

4. Yayın Listesi ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Formatlı Özgeçmiş

5. Lisans ve Lisansüstü Diplomaları, Doçentlik Belgesi, Uzmanlık Belgesi, Yabancı Dil Belgesi (***)

6. Adli Sicil Kaydı Belgesi (***)

7. Askerlik Durum Belgesi (***)

8. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar) (***)

9. Sertifika veya Yeterlilik Belgesi (ilan edilen kadroya bağlı) (***)

10. Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

11. Aday Akademik Değerlendirme Formu (Üniversitemizin Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri’ne göre, adayın bilimsel yayınlarının puanlandırılmış tablosu)

12. Başlıca Araştırma Eseri (Profesör kadrosuna başvuran adaylar için geçerlidir. A4 boyutlu 1 takım çıktı halinde teslim edilecektir.)

(***) e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge veya resmi kurumlarca onaylanmış belge GENEL AÇIKLAMALAR:

1) Yukarıda bahsi geçen ilgili tüm dilekçe ve formlara www.istanbulc.edu.tr web sayfamızda bulunan Hakkımızda/İdari Birimler/Personel Daire Başkanlığı/Formlar sekmelerinden veya https://personel.istanbulc.edu.tr/tr/content/formlar- 637209102723092927/formlar web adresinden erişim sağlanabilir.

2) Adaylar, ilanda belirtilen kadrolardan en fazla 1 (bir) tanesine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3) ilan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların YÖK ve/veya Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

4) Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekir.

5) ilan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekir.

6) ilan edilen kadrolara atanma öncesinde 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılacaktır.

7) Müracaatlar şahsen yapılacak olup, posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

8) “İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” ne www.istanbulc.edu.tr web sayfamızda bulunan Hakkımızda/idari Birimler/Personel Daire Başkanlığı/Mevzuat sekmelerinden veya https://personel.istanbulc.edu.tr/tr/content/mevzuat/kriterler web adresinden erişim sağlanabilir.

9) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayın ataması yapılmayacaktır. Başvuran adayın koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda ataması yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyecektir.

10) Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, YÖK Başkanlığı’nın 05.03.2021 tarihli, 16123 sayılı yazısıyla bildirilen ve 03.03.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize verilen atama izni ile 26.07.2021 tarihli, 51420 sayılı yazısıyla bildirilen ve 24.06.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize verilen atama izni kontenjanı dahilinde yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleştirilemeyecektir.

11) idare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

12) İlanımıza http://www.istanbulc.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ : 26.10.2021

BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 09.11.2021 (mesai saati bitimi itibariyle) DUYURULUR.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu