Akademik İlanlarÖğretim Üyesi İlanları

İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz insan Kaynakları Daire Başkanlığı’na şahsen/posta yolu ile yapılabilir.

Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

ilan Başlama Tarihi : 08.11.2021

ilan Bitiş Tarihi : 22.11.2021

Başvuru Yeri : Hamidiye Mah., Anadolu Cad., No: 40/2 Kağıthane/iSTANBUL / 444 34 39

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

* Başvuru Dilekçesi

* Başvuru Formu

* YÖK Formatında Özgeçmiş

* Diploma Fotokopileri

* Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için),

* Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi

* Nüfus Cüzdan Fotokopisi

* Fotoğraf (2 Adet)

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya (1’i matbu 5’i CD), Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya (1’i matbu 3’ü CD)

* Akademik Unvana Atanma Yazıları Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Atama Yazıları (Varsa)

* Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi

* KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge (Varsa)

* Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)

10692/1-1

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu