Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanları

Çankaya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümlerine 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Kanun’un 31. maddesi ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

Kriterlere “https://www.yok.gov.tr/Documents/Akademik/AtanmaKriterleri/cankaya kriter.pdf” sayfasından ulaşılabilir.

Üniversitemizin öğretim dili [(‘) işaretli bölümler hariç] İngilizcedir. Adayların eğitim-öğretim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. İngilizce bilgi düzeyi için Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. madde 7. fıkrasında belirtilen şartlardan birini taşıdığını belgelemesi gerekmektedir.

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerinin (diplomalarının) tümünü İnşaat Mühendisliği alanından almış olmak, doktora tez çalışmasını Çelik Yapılar konusunda yapmış olmak. ALES sayısal puan kategorisinde en az 70 puan almış olmak, yabancı dil düzeyi için YDS veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 85 eşdeğeri puan almış olmak.

Adaylar özgeçmişlerini, yayın listelerini, idarece onaylı diploma fotokopilerini (yurt dışından alınan diplomaların denklik belgelerini), ALES ve yabancı dil belgelerini, ders dökümünü (transkript) (aslı veya onaylı), nüfus cüzdanı örneğini, erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belgeyi, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını, yayınlarının bulunduğu derginin ilgili alan indekslerinde tarandığına dair belgelerini, atıflarını, varsa hakemliklerini kanıtlayan belgeleri kapsayan dosyadan bir adet düzenleyerek başvuru formu (http://pdb.cankaya.edu.tr/form/) ekinde Merkez Kampüs; Yukarıyurtçu Mahallesi Mimar Sinan Cad.No:4 Etimesgut/ANKARA adresindeki Personel Daire Başkanlığına, şahsen teslim etmeleri gerekmekte olup posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Kamuda çalışan/çalışmış olanlar başvuru formu ile birlikte görev yapılan kurumdan alacakları disiplin bilgilerini de içeren onaylı sicil özetini eklemelidir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu