Akademik İlanlarÖğretim Üyesi İlanları

Çankaya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Çankaya Üniversitesi, son başvuru tarihi 23 ağustos 2021,Mühendislik Fakültesi, Öğretim Elemanı 1 akademik personel alacak.

Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümlerine 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Kanun’un 31. maddesi ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

Kriterlere “https://www.yok.gov.tr/Documents/Akademik/AtanmaKriterleri/cankaya_kriter.pdf’ sayfasından ulaşılabilir.

Üniversitemizin öğretim dili [(‘) işaretli bölümler hariç] ingilizcedir. Adayların eğitim-öğretim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde ingilizce bilmeleri gerekmektedir. İngilizce bilgi düzeyi için “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8.madde 7. fıkrasında belirtilen şartlardan birini taşıdığını belgelemesi gerekmektedir.

(1) Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinde tamamlamış olmak, Sinyal işleme, hesaplama ve hesaplamanın örüntü tanımaya uygulanması, olasılık ve rassal değişkenler, istatistiki sinyal işleme, makine öğrenmesi, sayısal mantık tasarım, örüntü tanıma konularında doktora sonrasında Üniversitelerde 8 yıl ders vermiş olmak, Introduction to Electronics, Probability and Random Variables, Statistical Signal Processing, Digital Signal Processing, Mathematics for Machine Learning, 3D Computer Vision, Innovative Engineering Analysis and Design ve Innovative Engineering Design and Implemantation gibi lisans ve yüksek lisans derslerini verebilecek yetkinliğe sahip olmak. ALES sayısal puan kategorisinde en az 70 puan almış olmak, yabancı dil düzeyi için YDS veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 85 eşdeğeri puan almış olmak.

Adaylar özgeçmişlerini, yayın listelerini, idarece onaylı diploma fotokopilerini (yurt dışından alınan diplomaların denklik belgelerini), ALES ve yabancı dil belgelerini, ders dökümünü (transkript) (aslı veya onaylı), nüfus cüzdanı örneğini, erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belgeyi, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını, yayınlarının bulunduğu derginin ilgili alan indekslerinde tarandığına dair belgelerini, atıflarını, varsa hakemliklerini kanıtlayan belgeleri kapsayan dosyadan bir adet düzenleyerek başvuru formu (http://pdb.cankaya.edu.tr/form/) ekinde Merkez Kampüs; Yukarı yurtçu Mahallesi Mimar Sinan Cad.No:4 Etimesgut/ANKARA adresindeki Personel Daire Başkanlığına, şahsen teslim etmeleri gerekmekte olup posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Kamuda çalışan/çalışmış olanlar başvuru formu ile birlikte görev yapılan kurumdan alacakları disiplin bilgilerini de içeren onaylı sicil özetini eklemelidir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu