Akademik İlanlarÖğretim Üyesi İlanları

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı-Düzeltme

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden:
DÜZELTME İLANI

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili
maddelerine göre Üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.
Başvuru Koşulları:
• Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları ve kadrolarının
karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir.
Bütün Kadrolar için Gerekli Başvuru Belgeleri:
• Başvuru dilekçesi;
• YÖK formatında detaylı özgeçmiş ve yayın listesi; (Üniversitemiz web sayfası İnsan
Kaynakları bölümündeki YÖK Formatındaki özgeçmiş ve başvuru formunun doldurulması
gerekmektedir.)
• Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümünde yer alan Altınbaş Üniversitesi
Akademik Bilgi Forumunun doldurulması zorunludur.
• Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının/Doçentlik belgesinin noter tasdikli
örneği ya da -e Devletten alınan diploma belgesi örneği;
• Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesinin aslı ya da noter tasdikli
örneği;
• YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter
tasdikli örneği;
• Nüfus cüzdanı fotokopisi;
• 2 adet vesikalık fotoğraf;
• İkametgah Belgesi (-e Devletten alınabilir.);
• En son çalışılan kurumdan çalışma belgesi;
• Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi)
çalıştıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.
Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve
yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 5 adet CD, Doçent kadrolarına başvuracak adayların
başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD ve
Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve
yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD’yi ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta
yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Profesör kadrolarına başvuranların yayın
dosyalarındaki eserlerden biri “başlıca araştırma eseri” olarak belirtilmelidir.
Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür.
Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
İlan başlama tarihi : 13.08.2021‘dir.
İlan için son başvuru tarihi : 27.08.2021’dir.
Başvurular, Altınbaş Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey
Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) Posta veya Şahsen yapılacaktır.

Not: 13.08.2021 tarih 31567 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan
ilanımız yukarıda belirtildiği şekilde düzeltilmiştir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu